ЛОГІСТИКА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ (111 Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824Ярова О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824Ярова О. А.

Опис курсу

Впродовж курсу «Логістика в умовах
невизначеності» вивчаються основні типи задач
логістики та їх оптимізації.
Мета дисципліни: ознайомити студентів з
основними задачами логістики та методами їх
розв’язування;
Цілі дисципліни: викласти основні положення теорії
та показати методи їх досліджування та застосування
до прикладних задач.

Рекомендована література

1. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень:
Навчальний посібник. – К.: Університет економіки
та права «КРОК», 2007. – 136 с.2. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических
систем. Оптимальные решения в условиях риска. –
М.: Вершина, 2006. – 376 с.
3. Крикавський Є.В. Логістичне управління:
Підручник – Львів: Львівська політехніка, 2005. –
684 с.
4. Сявавко М., Рибицька О. Математичне
моделювання за умов невизначеності. – Львів:
Українські технології, 2000. – 320 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «ЛОГІСТИКА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»

Завантажити силабус