Комп’ютерна статистика(112-Статистика, магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Ярова О. А.МТС-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТС-51Ярова О. А.

Опис курсу

Мета дисципліни: статистичний аналіз даних з використанням програми STATISTICA;

Цілі дисципліни: навчити студентів аналізувати дані за допомогою статистичних критеріїв в програмі  STATISTICA.

Рекомендована література

  1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 168 с.
  2. Оленко А.Я. Комп’ютерна статистика. Навчальний посібник – К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 174 с.
  3. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989.
  4. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. – М.:Филинъ, 1997.
  5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ даных на компьютере. – М.: Инфа,1998.

Силабус: дисципліни "Комп'ютерна статистика"

Завантажити силабус