Ярова Оксана Анатоліївна

Наукові інтереси

Марковські процеси, процеси з незалежними приростами, апроксимація Пуассона та Леві.

Курси

Публікації

  1. YarovaA. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / Yarova O.A., YeleykoYa.I., Dzienkanski P. // Katowice: Zarzadzanie. 2014. P. 9-15
  2. YarovaA. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / Yarova O.A., YeleykoYa.I. // Kielce: Studiaimaterialu, Universytet Yana Kochanowskiego. 2014. P. 247-253
  3. Ярова О.А. Про поведінку нормуючого множника генератора в апроксимації випадкових процесів / Ярова О.А, Єлейко Я.І. // Кибернетика и системныйанализ. – 2016. – Том 52, №2. – С. 147-153.
  4. Yarova O. About selection a small normalization parameter for generator of random process / Yarova O. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2016. – №81. – С. 159-162
  5. Yarova O.A. The evolution of the balanced synthetic indicators / О.А. Yarova, I. Yeleyko, P. Dziekanski // ActaScientificaAcademiaeOstroviensis. Sector A NaukiHumanistyczne, SpoleczneiTechnichne, Nr 7(1), OstrowiecSwietokrzyski,  ISSN 2300-1739, 2016
  6. Yarova O.A. The Problem of Large Deviations for Markov Evolutions in the Scheme of Poisson and Levi Approximation / Yarova O.A., YeleykoYa.I. // Columbia International Publishing. Contemporary Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol. 4, No 1. P. 28-40

Біографія

3 2010 по 2015 р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на механіко-математичному факультеті за спеціальністю “Теоретична та прикладна статистика”. У 2015 році вступила в аспірантуру за спеціальністю “Теорія ймовірностей та математична статистика”. З 2016 року – асистент кафедри Теоретичної та прикладної статистики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!