Комп’ютерна статистика (АФМ 2)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Червінка  К. А.МТФМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТФМ-11доцент Червінка  К. А.

Опис курсу

Сьогодні практично усі статистичні дослідження передбачають грунтовну обробку числових результатів із використанням електронно-обчислювальних машин. Існує значна кількість пакетів прикладних програм, що дають змогу проводити статистичні розрахунки. Для ефективного використання їх можливостей слід мати належні теоретичні відомості принаймні на базовому рівні, а також володіти навиками оперування з даними, які, зазвичай, представлені у електронних таблицях.

При вивченні курсу студенти здобувають й закріплюють навики оперування з даними у електронних таблицях з метою отримання статистично змістовних результатів. Курс охоплює методики імпорту й попередньої обробки даних; формування описової статистики; отримання й використання випадкових даних заданого типу; аналіз розподілу, дисперсії та взаємної кореляції даних; моделі регресійого аналізу; особливості графічної ілюстрації даних та пов’язані питання.

Курс «Комп’ютерна статистика» забезпечується такими курсами: «Теорія імовірностей та математична статистика», «Інформаційні технології та системи».

Рекомендована література

  1. Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 222 с.
  2. Бек В.Л. Теорія статистики: курс лекцій: Навчальний посібник / В.Л. Бек. – К.: ЦНЛ, 2003. – 412с.
  3. Гаркавий В.К. Статистика: Навчальний посібник / В.К. Гаркавий. – К.: ЦНЛ, 2012. – 608с.
  4. Кухар Р.Б., Єлейко О.І., Степанюк О.І. Економетрія: Методичні вказівки. – друге видання. – Львів, 2009. – 60 с.
  5. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. — Ч.ІІ. Математична статистика. — К.: КНЕУ, 2001. — 336 с.
  6. Гойко О.В. Практичне використання пакета STATISTUCA для аналізу медико-біологічних даних. Навч.посібник. – К., 2004. – 76 с.
  7. База даних Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс].

Матеріали

Завдання на іспит/залік можна завантажити за наступним посиланням.

Силабус:

Завантажити силабус