Вибіркові обстеження (АФМ 2)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232МТФМ-11доцент Червінка  К. А.

Опис курсу

Вибіркові обстеження є дисципліною, що охоплює методи формування висновків про генеральну сукупність на основі аналізу вибірки, включно із рекомендаціями щодо формуванні останньої. У багатьох галузях аналіз вибірки є єдиним способом визначити життєво-важливі параметри сукупності. Вибірковий метод з середини ХХ ст. ефективно використовують у економічних, соціологічних, політологічних дослідженнях, при контролі якості продукції, на етапі планування проектів у багатьох галузях.  

Курс охоплює поняття простого випадкового відбору, відбору Бернулі, систематичного, стратифікованого, кластерного відборів та їх варіацій. Увага зосереджена на описі вибіркового дизайну, оцінці середнього та дисперсії, побудові довірчих інтервалів. Використано відповідні математичні моделі для врахування помилок спостережень, повторних звернень, умовних оцінок. Розглянуто питання планування вибіркового експерименту з метою отримання результатів заданої точності.

Курс «Вибіркові обстеження» забезпечується такими курсами: «Теорія ймовірностей», «Математична статистика», «Математичний аналіз», «Дискретна математика».

Рекомендована література

  1. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень : навчальний посібник / О. І. Василик, Т. О. Яковенко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 208 с.
  2. Пархоменко В.М.. Методи вибіркових обстежень: Навчальний посібник. – К:., 2001. – 148 с.
  3. Осипчук М.М. Статистичні методи соціальних досліджень : Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2009. – 48с.
  4. Tille Y., Ardilly P. Sampling Methods: Exercises and Solutions. – Springer, 2006. – 382 p.

Матеріали

За наступними посиланнями можна завантажити:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Актуальний

Завантажити силабус