Вища математика для економістів (фінанси, банківська справа та страхування)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Тріщ Б. М.ЕКФ-11, ЕКФ-12, ЕКФ-13, ЕКФ-14
232доцент Тріщ Б. М.ЕКФ-11, ЕКФ-12, ЕКФ-13, ЕКФ-14

Опис курсу

Перехід до ринкової економіки потребує підготовки економістів, які добре володіють математичним апаратом і можуть його застосовувати для розв’язання теоретичних та прикладних задач. Важливим і визначальним у підготовці майбутніх економістів та підприємців є курс вищої математики, який дає потрібні знання для вивчення інших дисциплін математичного циклу як, наприклад, теорія ймовірностей, математична статистика, лінійне програмування, математичні методи дослідження операцій, а також виробляє навички математичного дослідження задач економіки.
Метою дисципліни “Вища математика для економістів” є формування особистості студентів, розвиток їхнього інтелекту і здатності до логічного мислення, формування математичного апарату, необхідного для вирішення теоретичних і практичних завдань в економіці, розвиток аналітичного мислення, вироблення вмінь і навиків формалізації та дослідження конкретних проблем.
Завдання дисципліни “Вища математика для економістів” полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки; виробити навики математичного дослідження прикладних задач; навчити студентів самостійно опрацьовувати літературу з вищої математики та її застосування до вирішення прикладних задач.

Рекомендована література

1. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навчальний посібник.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 385 с.
2. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
3. Б.М. Тріщ. Вища математика для економістів. Підручник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 552 с.
4. Б.М. Тріщ Збірник індивідуальних завдань з вищої математики. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2017. 318 с.
5. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус