Оптимальне керування економічними і соціальними системами (МЕЕ 2)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Кирилич В. М.МТЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МТЕМ-11спрофесор Кирилич В. М.

Опис курсу

У курсі розглянуто методи оптимального керування та їхнього застосування для знаходження раціональних стратегій поведінки економічних і соціальних систем. Використано динамічні моделі в термінах диференціальних та інтегральних рівнянь.

Курс розрахований для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр та аспірантів.

За результатами навчання студент повинен:

 

  • знати:  формулювання основних задач оптимального керування динамічними процесами, описаних диференціальними рівняннями; математичний апарат оптимального керування, зокрема, рівняння Ейлера і принцип максимуму Понтрягіна, рівняння Беллмана, теорему Кротова, теореми сукупної оптимальності, оптимального керування однопродуктовою економічною та еколого-економічною моделями; оптимізація структури змішаної економіки; динамічні моделі оптимізації податкової ставки; моделі керування природо-охоронною діяльністю тощо.
  • вміти: розв’язувати задачі керування макроекономічними процесами; розв’язувати динамічні задачі оптимізації податкової ставки; досліджувати білінійні варіанти оптимальних задач; застосовувати методи лінійного та нелінійного програмування до основних оптимізаційних задач економічного та соціального процесу.

 

 

Рекомендована література

  1. Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі. Підручник.– К.: Київський університет, 2004.– 384с.
  2. Кирилич В. М., Терещук О. В., Флюд В. М. Оптимальне керування соціально-економічними системами в середовищі Matlab. Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 412с.
  3. Lawrence C. Evans. (2017). An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory, University of California, Berkeley. 300 P.
  4. Lewis, F., Draguna, L., Vrabie, L., Vassilis, L. Syrmos, L. (2012). Optimal Control. Willey & Sons, Inc. 540 P
  5. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. – К, 2002. – 203 с.
  6. Sethi S. P., Tomson G. L. (2012). Optimal Control Theory. Applications to Management and Economics. Springer. 414 p.

Матеріали

Зразок запитань на іспит можна завантажити за посиланням.

Силабус:

Завантажити силабус