Оптимальне керування економічними і соціальними системами (МЕЕ 2)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Кирилич В. М.МТЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МТЕ-51професор Кирилич В. М.

Опис курсу

У курсі розглянуто методи оптимального керування та їхнього застосування для знаходження раціональних стратегій поведінки економічних і соціальних систем. Використано динамічні моделі в термінах диференціальних та інтегральних рівнянь.

Курс розрахований для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр та аспірантів.

За результатами навчання студент повинен:

 

  • знати:  формулювання основних задач оптимального керування динамічними процесами, описаних диференціальними рівняннями; математичний апарат оптимального керування, зокрема, рівняння Ейлера і принцип максимуму Понтрягіна, рівняння Беллмана, теорему Кротова, теореми сукупної оптимальності, оптимального керування однопродуктовою економічною та еколого-економічною моделями; оптимізація структури змішаної економіки; динамічні моделі оптимізації податкової ставки; моделі керування природо-охоронною діяльністю тощо.
  • вміти: розв’язувати задачі керування макроекономічними процесами; розв’язувати динамічні задачі оптимізації податкової ставки; досліджувати білінійні варіанти оптимальних задач; застосовувати методи лінійного та нелінійного програмування до основних оптимізаційних задач економічного та соціального процесу.

 

 

Рекомендована література

  1. Кирилич В. М. Рекурсивні методи динамічної економіки / В. М. Кирилич, В. А. Козицький. –  Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 84 с.
  2. Москаленко А. И. Оптимальное управление моделями экономической динамики / А. И. Москаленко. – Новосибирск: Наука, 1999. – 185с.
  3. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику / С. А. Ашманов. – М.: Наука, 1984. – 293с.
  4. Гурман В. И. Методы и задачи оптимального управления /  В. И. Гурман, В. Ф. Кротов. – М.: Наука, 1973. – 446с.
  5. Hritonenko N. Mathematical Modeling in Economics, Ecology and the Environment / N. Hritonenko, Yu. Yatsenko.– Springer, 2013. – 296p.
  6. Taubes C. Modeling differential equations in biology /  C. Taubes.– Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 2001.
  7. Лагоша Б. А. Оптимальное управление в экономике: теория и приложения / Б. А. Лагоша. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 224 с.

Матеріали

Зразок запитань на іспит можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус