Диференціальні рівняння (124 – системний аналіз )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бугрій О. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332професор Бугрій О. М., професор Лопушанська Г. П.

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку.

Мета: ознайомлення з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку
Цілі:викласти основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку, показати методи їх розв’язування та розв’язування задач Коші для них.

Рекомендована література

1) Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. – Навчальний посібник. – Львів, 2011. – 348 с.
2) Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. – Підручник. – Львів (1-е видання: 2012. – 362 с.) 2-е видання: 2017. – 372 с.
3) Бугрій О.М. Диференціальні рівняння: Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 47 с.
4) Бугрій О.М. Рівняння математичної фізики: Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 107 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння»

Завантажити силабус