Методика викладання диференнціального та інтегрального числення в шкільному курсі математики

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
26доцент Трухан  Ю. С.МТОМ-11з
314доцент Притула Я. Г.МТОМ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
24МТОМ-11здоцент Трухан  Ю. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324МТОМ-21доцент Притула Я. Г.

Рекомендована література

ОСНОВНА

 1. Грохольська А.В., Яценко С.Є. Методика навчання математики в старшій та вищій школах: навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. пед. ун-тів. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. 156 с.
 2. Організація навчання математики у старшій профільній школі: монографія / За ред. Н.А. Тарасенкової. Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко, 2017. 216 с.
 3. Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку: навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. навч. закл. Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2012. 318 с.
 4. Бевз Г.М. Методика викладання математики. К., 1989. – 367 с.
 5. Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А., Акуленко І.А. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики. – Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009 . – 320 с.
 6. Практикум з методики навчання математики. Загальна методика: навчальний посібник для організації самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів / З.І. Слепкань, А.В. Грохольська та ін. За редакцією професора З.І. Слепкань. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с.
 7. Слепкань З.І. Методика навчання математики.: підручник. – 2-е вид. – К.: 2006. – 582 с.
 8. Прус А.В., Швець В.О. Збірник задач з методики навчання математики. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.
 9. Підручники з математики профільного рівня для 9-11 класів. – Режим доступу до сайту: https://mon.gov.ua/
 1. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://mon.gov.ua/.
 2. Оsvita.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://osvita.ua/.
 3. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз, Київ:Знання, 2008

 

ДОПОМІЖНА

 1. Методика викладання математики в середній школі. Пер. з рос. Упоряд. Р.С. Черкасов, А.А. Столяр. – Харків, 1992. – 304 с.
 2. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. – Т.8, вип.1. – 238 с.
 3. Акуленко І.А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи: монографія. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. 2013. 460 с.

Силабус: Заочне 2023

Завантажити силабус

Силабус: Стаціонар 2023

Завантажити силабус