Комп’ютерні середовища символьних обчислень (111-Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Андрусяк Р. В.МТК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТК-21доцент Андрусяк Р. В.

Опис курсу

Мета дисципліни: навчити студентів ефективно аналізувати великі масиви даних, використовуючи мову програмування R та відповідне інтегроване середовище розробки RStudio, застосовувати набуті знання для автоматизації роботи з даними та отримання статистичних висновків та візуалізацій

Рекомендована література

  1. Hadley Wickham, Advanced R, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019, URL: http://adv-r.had.co.nz/
  2. Winston Chang, R Graphics Cookbook: Practical Recipes for Visualizing Data, O’Reilly, 2019, URL: https://r-graphics.org/