Дослідження динаміки екосистем (111 – математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824доцент Андрусяк Р. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824доцент Андрусяк Р. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання про базові моделі математичної біології, основні підходи до їх дослідження, та навчити використовувати набуті знання та вміння для аналізу реальних проблем природного середовища аналітичними та числовими методами.

Мета вивчення дисципліни “Дослідження динаміки екосистем”: навчити студентів аналізувати реальні проблеми природного середовища аналітичними та числовими методами, ефективно використовувати теорію диференціальних рівнянь у поєднанні з сучасними підходами з використанням мов програмування та програми Excel для дослідження динаміки біологічних популяцій.

Рекомендована література

1. Fred Brauer, Carlos Castillo-Chavez, Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology, Second Edition, Springer, 2012.
2. Nicolas Bacaer, A Short History of Mathematical Population Dynamics, Springer, 2011.

Силабус: з навчальної дисципліни «Дослідження динаміки екосистем»

Завантажити силабус