Варіаційне числення (014 – Середня освіта (математика))

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Бугрій О. М.МТО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТО-41Скіра І. В.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомлення з основними поняттями та методами теорії оптимізації функцій багатьох змінних, оптимізації інтегральних та термінальних функціоналів, теорії оптимального керування.
Цілі дисципліни: ознайомити з методами розв’язування задач математичного, опуклого та лінійного програмування, з властивостями інтегральних та термінальних функціоналів, з основами класичного варіаційного числення та основами теорії оптимального керування.

Рекомендована література

  1. Лавренюк С.П. Варіаційне числення й оптимальне керування. – К.: НМК ВО, 1992.
  2. Козицький В.А., Бугрій М.І. Методичні вказівки з методів оптимізації. – Львів, 1996.
  3. Бугрій М.І. Індивідуальні завдання з варіаційного числення та оптимального керування. – Львів, 1997.
  4. Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі: підручник. – К., 2003.
  5. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М., 1986.
  6. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень. – К., 2007.
  7. Буслаев В.С. Вариационное исчисление. – Л., 1980.
  8. Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах. – М., 2000.
  9. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. – М., 2005.

Силабус:

Завантажити силабус