Рівняння математичної фізики (111 – математика та 014 середня освіта (математика))

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Бокало М. М.
632професор Бокало М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532професор Бокало М. М.
632професор Бокало М. М.

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та методами теорії рівнянь математичної фізики.

Мета: ознайомлення з основними поняттями та методами теорії рівнянь математичної фізики.
Завдання: викласти основні положення теорії рівнянь математичної фізики, ознайомити з методами розв’язування задач для найпростіших рівнянь з частинними похідними другого порядку.

Рекомендована література

1. Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики / М.О.Перестюк, В.В.Маринець – Київ: Либідь, 1993.
2. Тихонов А.Н. Уравнения математической физики / А.Н.Тихонов, А.А.Самарский – М.:Наука, 1964.
3. Кошляков Н.С. Уравнения в частных производных математической физики / Н.С.Кошляков, Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов – М.: Высшая школа, 1970.
4. Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка/ М.М.Смирнов – М.:Наука, 1964.
5. Бицадзе А.В. Сборник задач по уравнениям математической физики / А.В.Бицадзе, Д.Ф.Калиниченко – М.:Наука, 1985.
6. Смирнов М.М.Задачи по уравнениям математической физики / М.М.Смирнов – М.:Наука, 1968.
7. Бугрій О.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Рівняння математичної фізики” / О.М. Бурій. – Львів: ЛНУ, 2008. – 108 с.
8. Пабирівська Н.В. Збірник задач з рівнянь у частинних похідних / Н.В.Пабирівська – Львів: ЛНУ, 2005.

Силабус: з навчальної дисципліни «Рівняння математичної фізики»

Завантажити силабус