Основи теорії функцій багатьох комплексних змінних (111 Математика – доктори філософії 2016)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Немає
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Чижиков І. Е.АС-1
332професор Чижиков І. Е.АС-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216АС-1професор Чижиков І. Е.
316АС-2професор Чижиков І. Е.

Опис курсу

Започаткований у XIX столітті багатовимірний комплексний аналіз почав бурхливо розвиватися з другої половини XX століття. Спецкурс доповнює університетський курс “Комплексного аналізу”. Розглядаються базові поняття комплексного аналізу в Сn: найпростіші типи областей, поняття голоморфності і властивості голоморфних функцій, кратні степеневі ряди. Як вступ до теорії нульових множин доводиться підготовча теорема Вейєрштрасса. Розглядаються фундаментальні результати теорії голоморфних відображень.
Остання частина курсу є по суті вступом до теорії плюріпотенціалу. Застосування техніки субгармонійних функцій дозволяє довести фундаментальну теорему Гартогса.

Рекомендована література

  1. Гольдберг А.А., Чижиков І.Е. Вступ до теорї функцій багатьох комплексних змінних. — Львів : ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2009. — 82~с.
  2. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. Ч.II. — М.: Наука, 1985. — 484 c.
  3. Ронкин Л.И. Элементы теории аналитических функций многих переменных. — К.: Наукова думка, 1977. — 166 с.
  4. Jacóbczak P., Jarnicki M.Wstȩp do teorii funkcji holomorfichnych weilu zmiennych zespolonych. — Wydaw. Un.Jagiell. Kraków, 2002. — 266 s.

5.  Klimek M. Pluripotential theory. Clarendon Press, 1991. — 266 p.

Силабус:

Завантажити силабус