Марковські моделі теорії масового обслуговування(112 – Статистика, магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.МТС-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТС-51доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями побудови аналітичних та імітаційних моделей систем обслуговування і формування вмінь для застосування цих моделей для визначення ефективності систем обслуговування.

Рекомендована література

  1. Жерновий Ю.В. Марковські моделі масового обслуговування: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 154 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Lek_Mark_modeli.pdf
  2. Жерновий Ю.В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 312 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Imit_model.pdf
  3. Zhernovyi Yu. Creating models of queueing systems using GPSS World: Programs, detailed explanations and analysis of results. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 220 p.
  4. https://www.youtube.com/watch?v=B7lH-Q7mZjo&list=PL3peL2ePnn9GsvUqb75-WFDzmWkViXdPl

5. https://www.youtube.com/watch?v=9kAl3MJpOvc&list=PL3peL2ePnn9GMlzeoEcS9MNgbu479_ssr

Силабус: дисципліни "Марковські моделі теорії масового обслуговування"

Завантажити силабус