Математичний практикум

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Кудрик Т. С.МТОМ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТОМ-11доцент Кудрик Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Математичний практикум» є повторення студентами базових математичних понять,   вивчення основних методів та прийомів розв’язування задач із геометрії, алгебри, логіки, комбінаторики, теорії ймовірностей, аналізу та задач олімпіадного типу

Рекомендована література

  • Айгнер М., Циглер Г. Доказательства из Книги. – М., Бином, 2014.
  • Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі. – К., Рад. школа, 1981.
  • Крайзман М.Л. Деякі методи та прийоми розв’язування задач із математики. – Львів, видавець І.Е.Чижиков, 2015.
  • Кушнір І.А. Методи розв’язання задач з геометрії. К., Абрис, 1994.
  • Лейфура В.М. Математичні олімпіади школярів України. – Львів, Каменяр, 2008.
  • Пойа Д. Как решать задачу. – М., Наука, 1959.
  • Самусенко А.В. Математика. Типичные ошибки абитуриентов. – Минск, Вышейшая школа, 1991.
  • Федак І.В. Функціональні рівняння. Івано-Франківськ: ПНУ, 2018.
  • Филипповский Г. Авторская школьная геометрия. Ч.1,2, – К., 2012, Ч.3. – К., 2013.
  • Dőrrie H. 100 Great Problems of Elementary Mathematics. – New York, Dover Publications, 1965.

Матеріали

Кудрик Т.С. Метод_вказівки_Математичний_практикум_МТОМ-11(С,З)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022

Завантажити силабус