Методи визначення ресурсу елементів конструкцій

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Опис курсу

Спеціальність «механіка» передбачає вміння випускників розраховувати елементи

конструкцій і деталі машин на міцність і довговічність. Частина довговічності, при якій деталь

виконує заданий режим роботи, складає її ресурс.

Випускник повинен вміти спрогнозувати ресурс деталі на стадії проектування, виходячи із

заданих умов її навантаження і впливу робочих фізико-хімічних факторів. Разом із тим, він

повинен володіти методами розрахунку залишкового ресурсу деталей на стадії їх експлуатації, що

відіграє велику роль при технічній діагностиці машин і конструкцій. Всі ці знання і дає срецкурс

«Методи визначення ресурсу елементів конструкцій».

З цим спецкурсом студенти знайомляться після того, як вони отримали знання по

наступних спецкурсах: теоретична механіка, механіка суцільного середовища, опір матеріалів,

основи механіки крихкого руйнування, матеріалознавство, фізико-хімічна механіка матеріалів,

теорія втоми.

Освоївши цей спецкурс, студент повинен вміти сформулювати математичну модель

втомного руйнування мобільної деталі, з урахуванням фізико-хімічних умов її експлуатації і

розрахувати її ресурс згідно заданих технічних параметрів її роботи.

Рекомендована література

Література базова

 

  1. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. –Киев: Наукова думка, 1982. -245 с.
  2. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Механика разрушения и прочность материалов. – Киев: Наукова думка, 1988. –488 с.
  3. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разрушение и долговечность конструкций. 1992.

–184 с.

 

Література додаткова

 

  1. Коцанда С. Усталостное разрушение металлов. -М: Металлургия, 1976. –456 с.
  2. Трощенко В.Т. Усталость и неупругость металлов. -Киев: Наукова думка, 1971. –268 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму