Econometric analysis of panel data (МЕЕ 2)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Барабаш Г. М.МТЕМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324МТЕМ-21сдоцент Барабаш Г. М.

Рекомендована література

1. Greene, William H. (2011). Econometric Analysis, 7th Edition. Pearson Education Ltd. 962P.

2. Wooldridge, J. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2nd ed. The MIT Press Cambridge. 1078 p.

3. Грін В. Г. Економетричний аналіз. Видавництво Соломії Павличко “Основи”, Київ, 2005. 1197 с.

4. Wheat, I. David, Oliskevych М., Novik А. (2021). Get Started with Macro Modeling. Cavana, R.Y., Dangerfield, B., Pavlov, O.V., Radzicki, M.J., Wheat, I.D. // Feedback Economics. Economic Modeling with System Dynamics. Springer International Publishing. 630 p.

5. Oliskevych, M. and Lukianenko, I. (2019). Labor Force Participation in Eastern European Countries: Nonlinear Modeling. Journal of Economic Studies, (Scopus). Emerald Publishing. Melbourne. Vol. 46 No. 6, pp. 1258-1279.

6. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроеко-номічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 96 с.

7. Verbeek, Marno. (2017). A quide to modern econometrics. 5 th ed. John Wiley and Sons, Ltd, UD, England. 520 p.

8. Оліскевич М. О. Панельне моделювання видатків на освіту в Україні / М. О. Оліскевич, Г. І. Берегова // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2012. – Вип. 48. – С. 184–194.

Силабус:

Завантажити силабус