Вища математика (для студентів геологічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Жумік  О. В.ГЛГ-11, ГЛГ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГЛГ-11Жумік  О. В.
ГЛГ-12Жумік  О. В.

Опис курсу

Математика з її логічним й обчислювальним апаратом є потужним засобом розв’язування прикладних задач, інструментом кількісних розрахунків. Без застосування основних методів математики не- можливо уявити науково обґрунтовані способи прогнозування розвитку ефективних складних систем і прийняття оптимальних рішень.

Основна мета навчальної дисципліни “Вища математика” — ознайомити студентів з основами сучасного математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і прикладних завдань геології; сформувати в них уміння виконувати математичний аналіз складних фізичних систем; сприяти розвитку логічного мислення.

Знання, здобуті при вивченні вищої математики, широко застосовуються у навчальних курсах фізики, теорії ймовірностей та математичної статистики, інформатики та математичного програмування, в інших спеціалізованих курсах. Навчальна програма містить необхідний мінімум знань з таких розділів математики: лінійна і векторна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди. Вона ґрунтується на відповідній нормативній програмі фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів геології, затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Рекомендована література

  1. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики: Навч. пос. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 388 с.
  2. Б.М. Тріщ. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 243 с.
  3. В.В. Бабенко, А.Г. Зіневич, С.М. Кічура, Б.М. Тріщ. Ж.Я. Цаповська. Збірник задач з вищої математики. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 256 с.
  4. О.В. Доманська. Збірник типових модульних завдань з вищої математики. Частина 1. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 80 с.
  5. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина 1 (Вступ в аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної), Київ, 1993.
  6. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина 2 (Інтегральне числення функції однієї змінної. Числові та функціональні ряди), Київ, 1993.
  7. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина 3 (Диференціальне числення функцій багатьох змінних), Київ, 2001.
  8. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: Учебное пособие. М. 1985.
  9. Мінорський В.П. Сбоник задач по высшей математике. М., 1971.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму