ТІМС (126 – інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Максимук О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Теорія ймовірностей і математична статистика” теорію ймовірностей і математичну статистику і вивчається упродовж першого семестру. Дисципліна є базою для вивчення інших курсів.

Рекомендована література

1. Попович В.С., Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник /Попович В. С., Стащук М. Г., Васильків І. М., Верба І. І., Махніцький Р. М., Гануліч В. К., Шкулка С. К. (За заг. ред. д. ф.-м. н., проф. О. В. Максимука) – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 480 с.
2. Бобик О. І., Берегова Г. І., Копитко Б. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. К.: – ВД „Професіонал”, 2007. – 560 с.
3. Васильків І. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 188 с.
4. Гнєденко Б. В. Курс теорії ймовірностей: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 464 с.
5. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. У 2-х ч. – Ч. 1. Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 c.

Internet cайти

1. Інтернет-портал для управлінців: http://www.management.com.ua/
2. Освітній портал, присвячений висвітленню освітніх і наукових процесів в Україні: http://www.osvita.org.ua
3. Сайт міжрегіональної Академії управління персоналом: http://www.maup.com.ua/
4. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua
5. Пошуковий сервіс: www.google.com.ua/
6. Державний комітет статистики України – www. ukrstat. gov.ua
7. Кафедра вищої математики механіко-математичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка// Режим доступу:
http://www.franko.lviv.ua/faculty/mechmat/Departments/HighMath/

Силабус:

Завантажити силабус