Страхування(заочна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
96доцент Кінаш О. М.МТМ-51

Опис курсу

Цей курс являє собою простий але достатньо повний вступ до основ страхування та актуарної математики. В традиційному розумінні актуарна математика це теорія розрахунків, пов’язаних з різними видами страхування життя. Хоча сучасне розуміння актуарної математики значно ширше і включає в себе теорію розрахунків будь-яких фінансових контрактів в умовах невизначеності  і ризику, страхування життя залишається одною з найважливіших областей використання актуарної математики. Це пояснюється перш за все тим, що в страхуванні життя наявність стійких статистичних закономірностей демографічних подій дозволяє поставити розрахунки в цій області на тверду основу теорії ймовірності і математичної статистики. З формальної точки зору більшість актуарних розрахунків по страхуванню життя являє собою вирахування основних характеристик (математичного очікування і дисперсії) відповідних випадкових величин. Основа важкість є лише створення адекватної  теоретико–ймовірнісної  моделі  того чи іншого виду страхування і знаходженні статистичних оцінок параметрів цих моделей на основі емпіричних спостережень.

Теми приблизно відповідають курсу “Life Contingencies” – одному з основних курсів для майбутніх актуаріїв, який читається в університетах США, Канади і Великобританії. В нашій країні практика актуарної освіти ще не склалася але зрозуміло, що аналогічний курс в тому чи іншому об’ємі необхідний при підготовці вітчизняних спеціалістів в області страхування і пенсійного забезпечення.

Цей спецкурс розрахований на широку коло слухачів і не потребує якої–небудь  значної математичної підготовки. В принципі нічого крім знання елементарної математики і деяких уявлень про ймовірність і випадкові величини, не потрібні. Звісно, підготовка актуаріїв, тобто математиків–спеціалістів пропонує для такого курсу більш значне використання теоретико–ймовірнісних і статистичних напрямків однак враховуючи не достаток спеціалістів такого роду, спецкурс має допомогти практичним працівникам страхових компаній і пенсійних фондів в осягнені основ актуарної математики .

Основна мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню на практиці різних страхових розрахунків.

Рекомендована література

 1. Кагаловская Э.Т., Попова А.А. Страхование жизни: тарифы и резервы взносов (финансовые соновы страхования жизни). Практическое пособие – М.: Анкил, 2000. – 232с.
 2. Четыркин Е.М. Актуарые расчеты в негосударственном пенсионном и медицинском страховании. – М.: Дело, 2002. – 272с.
 3. А.Т.Головко, М.П.Денисенко, І.О.Ковтун, В.Г.Кабанов Основи довгострокового страхування : Навч. посібник. – Алерта 2007. – 444с.
 4. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику.-М.:ФАЦ МГУ,1994.-87 с.
 5. Фалин Г.И. Матеамтические основы теории страхования жизни и пенсионных схем.-М.: Анки, 2002.-262 с.
 6. Касимов Ю.Ф. Начала актуарной математики ( для страхования жизни и пенсионных схем). – Зеленоград: НТФ НИТ, 1994.-183 с.
 7. Кагаловская Э.Т., Попова А.А. Страхование жизни: тарифы и резервы взносов (финансовые соновы страхования жизни). Практическое пособие – М.: Анкил, 2000. – 232с.
 8. Головко А.Т., Денисенко М.П., Ковтун І.О., Кабанов В.Г. Основи довгострокового страхування : Навч. посібник. – Алерта 2007. – 444с.
 9. Ковтун І.О., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. Основи актуарних розрахунків. – Навчальний посібник. – К.: «ВД «Професіонал», 2008. – 480 с.
 10. Шумелда Я. Основи актуарних розрахунків. Навчальний посібник.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 160с.
 11. Кінаш О.М., Сороківський В.М.,Папка (Сороківська) М.В.Основи актуарних  розрахунків.-     Навчальнл-методичний посібник.- Львів, 2012.-188с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму