Статистичний аналіз економічних та соціологічних даних

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кінаш О. М.МТС-51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТС-51Мдоцент Кінаш О. М.

Опис курсу

Курс  Статистичний   аналіз  економічних та соціологічних даних є вибірковим для магістрі спеціальності 112 Статистика.

Основна мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню на практиці комп’ютерних методів статистичного аналізу із застосуванням Excel.

 

Протягом семестру студенти виконують і здають 10 лабораторних робіт ( по 8 балів кожна).

На заліку студенти виконують за допомогою комп’ютера і здають 11-у лабораторну (20 балів).

Рекомендована література

  1. Руденко В.М. Математична статистика.- К.: Центр учбової літератури, 2012.- 304 с.
  2. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних.- Запоріжжя: КПУ, 2011.-268 с.
  3. Моторин Р.М., Чекотовський Е.В. Статистика для економістів.-К.: Знання, 2011.-429 с.
  4. Паніотто В.І., МаксименкоВ.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних.-К.:Вид. дім «КМ Академія», 2004.-270с.
  5. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. – Л.: Інтелект-Захід, 2003.- 576 с.