Статистичні основи теорії надійності(112 – Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.МТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями побудови аналітичних та імітаційних моделей для визначення надійності систем і формування вмінь для застосування цих моделей на практиці.

Рекомендована література

  1. Жерновий Ю.В. Імітаційні моделі надійності: Практикум з використання GPSS World. – Житомир: ДП «Житомир-Poligraf», 2020. – 168 с.
  2. Жерновий Ю.В. Лекції з теорії надійності. – https://lnueduua-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/yuriy_zhernovyy_lnu_edu_ua/ESVzgEUdO51Dhzpr57GchSABmtmsqi4AT31gUMRzqusrDQ?e=i5aQzK
  3. Жерновий Ю.В. Марковські моделі масового обслуговування: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 154 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Lek_Mark_modeli.pdf
  4. Жерновий Ю.В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 312 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Imit_model.pdf

5. https://www.youtube.com/watch?v=8ppSz-oioHs&list=PL3peL2ePnn9HFs5qVX4HvUzyVqEHrPCTe

Силабус: дисципліни "Статистичні основи теорії надійності"

Завантажити силабус