Простори Соболєва та еліптичні крайові задачі(111-Математика, магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Бокало М. М.МТМ-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МТМ-61професор Бокало М. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомити з основними поняттями та методами теорії просторів Соболєва та крайових задач для еліптичних рівнянь другого порядку у варіаційному формулюванні.

Завдання дисципліни: показати методи дослідження крайових задач для еліптичних рівнянь другого порядку у варіаційному формулюванні.

Рекомендована література

  1. В.П.Михайлов. Дифференциальные уравнения в частных производных.

Москва: Изд-во “Наука”. 1983.

  1. О.А.Ладыженская. Краевые задачи математической физики.

Москва: Изд-во “Наука”. 1973.

  1. В.Г.Мазья. Пространства Соболєва. Ленинград: Изд-во Ленинградского

ун-та. 1985.

4. Showalter R.E.  Hilbert space methods for partial differential equations/ R.E. Showalter. — Monographs and studies in mathematics (Monographs in differential equations), Volume 1, Pitman, London, 1977.