Програмування в Mathematica (111-Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

Дисципліна “Програмування в Mathematica” спрямована на ознайомлення студентів з можливостями системи комп’ютерної математики (СКМ) Mathematica як зручного і потужного інструменту для здійснення числових і символьних комп’ютерних обчислень, який, крім того, має широкі можливості для візуалізації результатів математичних досліджень.
Мета дисципліни – формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок використання СКМ Mathematica для розробки та дослідження математичних моделей різноманітних процесів.

Рекомендована література

   1. Дьяконов В.П. Mathematica 5.1/5.2/6 в математических и научно-технических расчетах. – М: Солон-Пресс, 2008. – 744 с.
   2. Доля П.Г., Антоненко Г.М. Розв’язання задач вищої математики на комп’ютері. – Харків: ХНУПС, 2017. – 156 с.
   3. Wellin P. Programming with Mathematica. An Introduction. – Cambridge: University Press, 2013. – 711 р.
   4. Wolfram S. Mathematica: The Student Book. – Champaign: Wolfram Research Inc., 1994. – 504 p.

Силабус: Силабус з навчальної дисципліни "Програмування в Mathematica"

Завантажити силабус