Навчальна практика зі статистики (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
856доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

Практика присвячена розв’язанню основних задач математичної статистики з використанням програмних засобів системи імітаційного моделювання GPSS World та системи комп’ютерної математики Mathematica.
Основна мета практики – ознайомлення студентів з методами розв’язання основних задач математичної статистики з використанням програмних засобів системи імітаційного моделювання GPSS World та системи комп’ютерної математики Mathematica і формування вмінь для застосування цих методів.

Рекомендована література

1. Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей. – Львів, 2020. – 101 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Lekcii_TIMC.pdf
2. Жерновый Ю., Жерновый К. Практикум по математической статистике: Использование систем Mathematica и GPSS World. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 112 с.
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Высш. шк., 1971.
4. Жерновий Ю.В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 312 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Imit_model.pdf
5. Індивідуальні завдання. – https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Praktyka.pdf
6. https://www.youtube.com/watch?v=BpShyAEt2FQ&ab_channel=Probability-L%27vivUniversity
7. https://www.youtube.com/watch?v=Wc0qz6sMXhU
8. https://www.youtube.com/watch?v=GY_ja7B5HJc
9. https://www.youtube.com/watch?v=X7yiLU5AoxQ&ab_channel=Probability-L%27vivUniversity

Силабус: з навчальної дисципліни «Навчальна практика зі статистики»

Завантажити силабус