Методи прикладної статистики(112-Статистика, магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Базилевич І. Б.МТС-51
1032доцент Базилевич І. Б.МТС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТС-51доцент Базилевич І. Б.
1032МТС-51доцент Базилевич І. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни – навчити студентів аналізу даних статистично-ймовірнісними методами.

Завдання дисципліни  – вироблення навиків розв’язування задач аналізу даних.

Рекомендована література

  1. Айвазян, С. А. Прикладная статистика и эконометрика [Текст] : учеб. / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М. : Юнити, 1998. – 473 с.
  2. О.О. Аршава, А.І. Кононенко, А.П. Харченко, Л.І. Щелкунова.
  3. Математична статистика: Навчально-методичний посібник – Харків,

ХДТУБА, 2010. –86 с.

  1. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів /

В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ,

  1. – 268 с.
  2. Вільям Г.Грін. Економетричний аналіз/ Пер. з англ. А.Олійник, Р. Ткачук; наук. ред. пер. О. Комашко – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 1197 с.

6.Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. Учебник. – Изд-во ЛКИ, 2010. – 600 с.

  1. Катышев, П. К. Эконометрика [Текст] : Сб. задач к начальному курсу / П. К. Катышев, Я. Р. Магнус, А. А. Пересецкий. – М. : Дело, 2003. – 201 с.
  2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. «Эконометрика», М, 2002, 311 с.

Силабус: дисципліни "Методи прикладної статистики"

Завантажити силабус