Методика розв’язування задач з параметрами

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836доцент Гринів О. С.МТО-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836МТО-41доцент Гринів О. С.

Опис курсу

Курс “Методика розв’язування задач з параметрами” розроблено таким чином, щоб забезпечити методичну підготовку майбутніх математиків, вчителів математики, сформувати навички у володінні методикою та методами розв’язування задач з параметрами, розвитку в творчих здібностей.
Метою вивчення курсу є ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних і практичних основ методики розв’язування задач з параметрами різного ступеня складності, формування навичок у застосуванні теоретичних знань до розв’язування задач з параметрами, правильному використанню основних методів, тверджень та властивостей функцій при розв’язуванні задач.

Рекомендована література

1. Апостолова Г.В. Перші зустрічі з параметром / Г.В. Апостолова, В.В. Ясінський. – К.: Факт, 2006. – 324 с.
2. Горнштейн П.И. Задачи с параметрами / П. И. Горнштейн, В. В. Полонский, М. С. Якир. –К.: РИА «Текст», 1992. – 290 с.
3. Крамор В.С. Задачи с параметрами и методы их решения / В.С. Крамор. – М.: Мир и Образование, 2007. – 416 с.
4. Локоть В.В. Задачи с параметрами. Учебное пособие / В.В. Локоть. – М. : АРКТИ, 2003. – 96 с.
5. Окунев А. А. Графическое решение уравнений с параметрами / А.А. Окунев. – М.: Школа-Пресс, 1986.– 126 с.
6. Пліско О.В. Задачі з параметрами для 7-8 класів / О.В. Пліско. – X. : Видавнича група ”Основа”, 2012. – 128 с.
7. Прус А.В. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики. Навчально-методичний посібник / А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир : Вид-во ”Рута”, 2016. – 468 с.

Матеріали

2021-22_Syllabus_OHryniv_Param