Математичний аналіз (для спеціальностей комп’ютерні науки та середня освіта (інформатика) )

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
210Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
280доцент Тарасюк С. І.ПМІ-11, ПМІ-12, ПМІ-13, ПМІ-14, ПМІ-15, ПМО-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
264ПМІ-11доцент Тарасюк С. І.

Опис курсу

Курс спрямований на оволодіння класичними методами математичного аналізу, теоретичними положеннями та основними застосуваннями математичного аналізу в різноманітних задачах математики, механіки, прикладної математики та програмування, їх використання в подальших курсах з математики та прикладної математики, сприянню розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.
Характерними особливостями викладання математики сьогодні для студентів ІТ спеціальностей повинно бути:
— логічне і комплексне викладання класичних математичних понять і методів, які мають практичне використання;
— реалізація тісного зв’язку математики з програмуванням, тобто викладання класичних розділів математичного аналізу повинно супроводжуватися прикладами на основних сучасних мовах програмуваннях і розв’язуванням актуальних задач;
— органічне поєднання математичного аналізу з іншими дисциплінами, які викладаються студентам даних спеціальностей.
Наведені міркування обумовлюють мету і завдання дисципліни “Математичний аналіз” та її місце у навчальному процесі.

Рекомендована література

  1. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз, Київ:Знання, 2008
  2. Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу, Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
  3. Дороговцев А.Я., Математичний аналіз, Т.1, Київ: Либідь, 1993.
  4. Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К., Математичний аналіз, Київ, 1992.

 

Силабус:

Завантажити силабус