Математичні моделі теорії портфеля (для магістрів АФМ-1)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Заболоцький Т. М.МТФМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МТФМ-11Заболоцький Т. М.

Рекомендована література

Основна література:
1. Заболоцький М. В. Статистика портфелів: навч. посібник / М. В.
Заболоцький, Т. М. Заболоцький. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 109 с.
2. Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових
активів : монографія / Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2016. – 440 с.
3. Elton E. et al. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. – 9th Ed.
– Wiley, 2014. – 752 p.
4. Mansini R. Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio
Optimization / R. Mansini, W. Ogryczak, M. Speranza. – Springer Cham
Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2015.– 115 с.
Додаткова література
5. Прокопишин І. А. Методичні рекомендації до розв’язування задач
математичного програмування в середовищі R. – В електронній формі. –
Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 15 с.
6. Прокопишин І. А. Методичні рекомендації до розв’язування задач
математичного програмування в середовищі Python. – В електронній
формі. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 21 с.

Силабус:

Завантажити силабус