Диференціальні рівняння (122 – комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Головатий Ю. Д.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Головатий Ю. Д., доцент Андрусяк Р. В.

Опис курсу

Звичайні диференціальні рівняння є основним інструментом математич-ного моделювання. Дисципліна є необхідним елементом освіти спеціалістів з інформаційних технологій, позаяк вони займаються моделюванням реальних процесів.
Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь.
Цілі дисципліни: навчити студентів розв’язувати основні класи звичайних диференціальних рівнянь та застосовувати диференціальні в математичному моделювання реальних процесів.

Рекомендована література

1. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. Львів:,2011.
2. Головатий Ю.Д., Кирилич В.М., Лавренюк С.П. Диференціальні рівняння: навч. посібник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
3. Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння.- К.: Либiдь, 1994.
4. Карташев А. П., Рождественский Б. Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления, Москва, 1980.

Силабус: з навчальної дисципліни “ Диференціальні рівняння ”

Завантажити силабус