Додаткові розділи рівнянь математичної фізики (111 – математика, аспірантура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Лопушанська Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216професор Лопушанська Г. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам додаткові знання з теорії лінійних рівнянь із частинними похідними, методів їх дослідження і розв’язання, зокрема з застосуванням теорії узагальнених функцій.

У дослідженні математичних моделей природознавства, економіки і суспільних наук виникають різні задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними цілих і дробових порядків. Мета курсу полягає у вивченні методів дослідження і розв’язання таких задач на базі теорії узагальнених функцій і функціонального аналізу.

Рекомендована література

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. Гл. II, IV. — М.: Наука, 1981, 512с.
2. Колмогоров А.Н. и Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. — М.: Наука, 1976.
3. Гончаренко В.М. Основы теории уравнений с частными производными.– К.: Вища шк., 1985. — 311с
4. Городецкий В.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методы решения задач по функциональному анализу. Гл. 3, пар. 4. –К: Выща шк., 1990,479 с.
5.Городецький В.В. Узагальнені функції. Методи розв’язування задач. Ч.1. Навч.посібник / В.В. Городецький, Я.М. Дрінь, М.І. Нагнибіда — — Чернівці: Книги – XXI, 2010. — 242 c.
6.Городецький В.В. Узагальнені функції. Методи розв’язування задач. Ч.2. Навч.посібник / В.В. Городецький, Я.М. Дрінь, М.І. Нагнибіда — Чернівці: Книги – XXI, 2010. — 216 с.
7. Лопушанська Г.П., Лопушанський А.О., О.М. М’яус. Перетворення Фур’є, Лапласа: узагальнення та застосування. Навч.-метод. посібник.- Вид-во Львів. ун-ту, 2014.–153 с.
8. Мельник Т.А., Креневич А.П. Теорія просторів Соболєва та узагальнені розв’язки крайових задачю. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 200 c.

Силабус: з навчальної дисципліни «Додаткові розділи рівнянь математичної фізики»

Завантажити силабус