Асимптотичний аналіз (111 – математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Головатий Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764доцент Головатий Ю. Д.

Опис курсу

Асимптотичні методи є універсальним і одним з основних інструментів математич¬ного моделювання, реалізації обчислювальних експериментів та комп’ютерної візуалізації. Дисципліна є необхідним елементом освіти спеціалістів з математичного моделювання та інформаційних технологій.

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями та методами асимптотичного аналізу математичних проблем.
Цілі дисципліни: навчити студентів застосовувати різноманітні асимптотичні методи у математичному моделювання реальних процесів.

Рекомендована література

1. Головатий Ю. Д. Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях (електронний посібник) http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/DifferentialEquations/Golovatyj/start.html
2. А. Найфэ Введение в методы возмущений, М: Наука, 1984.
3. М. В. Федорюк Асимптотические методы для линейных дифферен¬циальных уравнений, М: Наука, 1969.
4. М. В. Федорюк Асимптотика: интегралы и ряды, М: Наука, 1987.

Силабус: з навчальної дисципліни “ Асимптотичний аналіз ”

Завантажити силабус