Силабуси вибіркових дисциплін за 2016–2020 роки

Основи теорії операторів

Асимптотичні і ймовірнісні методи теорії функцій

Основи теорії просторів аналітичних функцій

Основи теорії функцій багатьох комплексних змінних

Прикладна і теоретична алгебра

Категорні методи в математиці

Додаткові розділи геометричної топології