Втомне руйнування матеріалів (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Андрейків О. Є.МТХ-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТХ-51професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Спецкурс “Втомне руйнування матеріалів” є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки  деформівного твердого тіла. Спецкурс передбачає вивчення сучасних уявлень про втому матеріалів,  основних механізмів втомного руйнування матеріалів, математичних моделей зародження і докритичного  росту втомних тріщин, впливу факторів  зовнішнього середовища  та ресурс елементів конструкцій.

Спецкурс складається із трьох розділів: класична теорія втоми, теорія циклічної тріщиностійкості  матеріалів, вплив агресивного середовища на циклічну тріщиностійкість матеріалів.

Освоївши цей спецкурс студент повинен вміти моделювати втомне руйнування матеріалів в реальних  умовах експлуатації і визначати ресурс (залишковий ресурс) елементів конструкцій.

Використовується при вивченні спецкурсу “Методи визначення ресурсу елементів конструкцій”.

Вимагається знання курсів:

  1. Опір матеріалів.
  2. Теорія пружності і пластичності.
  3. Основи механіки крихкого руйнування.

Рекомендована література

  1. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. –Киев: Наукова думка, 1982. –245 с.
  2. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механики разрушения материалов. –Киев: Наукова думка, 1988. –488 с.
  3. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разрушение и долговечность конструкций. 1992. –184 с..

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму