Основи механіки руйнування(для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
634професор Андрейків О. Є.МТХ-31

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Основи механіки руйнування” є ознайомити студентів з сучасним розумінням про міцність матеріалів, їх здатністю чинити опір зародженню і поширенню тріщин. В лекційному курсі викладені основні математичні моделі теорії тріщин, критерії гранично-рівноважного стану твердих (крихких, квазікрихких, пружнопластичних) тіл з тріщинами при статичному, довготривалому статичному і динамічному навантаженнях. Описані математичні методи для реалізації цих критеріїв при визначенні залишкової міцності елементів конструкцій.

Після засвоєння спецкурсу студент повинен вміти сформулювати математичну модель граничної рівноваги елемента конструкції з тріщиною і розрахувати його залишкову міцність.

Вимагається знання курсів:

 

  • Теорія пружності і пластичності;
  • Опір матеріалів;
  • Матеріалознавство;

 

  • Фізичні основи міцності.

Рекомендована література

Література базова

  1. В.В. Панасюк. Механика квазихрупкого разрушения материалов. –Киев: Наукова думка, 1991. –416 с.
  2. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механики разрушения материалов. –Киев: Наукова думка, 1988. –488 с.

Література додаткова

  1. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. –Киев: Наукова думка, 1982. –348 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму