Теорія випадкових процесів(112-Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ярова О. А.МТС-41
832Ярова О. А.МТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТС-41Ярова О. А.
832МТС-41Ярова О. А.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними випадковими процесами та їх характеристиками;

Цілі дисципліни: викласти основні положення теорії випадкових процесів та показати методи їх дослідження та застосування до прикладних задач.

Рекомендована література

  1. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів.: Навч. посібник. – Л.: Либідь, 1990. – 168 с.
  2. Єлейко Я.І., Базилевич І.Б. Лекції з теорії Випадкових процесів. – Видавництво Львівського університету. 2016, – 160 с.
  3. Сорока Л. І. Випадкові процеси: методичні рекомендації / Л. І. Сорока, І. В. Ковальчук // Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 56 с.
  4. Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов. – М.: Наука 1977. – 568 с.
  5. Гусак Д. В. Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань / Д. В. Гусак, О. Г. Кукуш, О. М. Кулик, Ю. С. Мішура, А. Ю. Пилипенко // К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 398 с..
  6. Ефимов А. В. Сборник задач по математике для втузов. Ч. 2. Спецыальные разделы математического анализа / В. А. Болгов, Б. П. Демидович, А. В. Ефимов, А. Ф. Каракулин // Учебное пособие для втузов. – М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1986. -368 с.

Силабус: дисципліни "Теорія випадкових процесів"

Завантажити силабус