Теорія вибору і прийняття рішень

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Косаревич К. В.МТС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТС-41Косаревич К. В.

Опис курсу

Курс “Теорія вибору i прийняття рішень” присвячений питанням обгрунтування та практичного застосування методів розв’язування оптимізаційних задач. Зокрема, вивчається симплекс-метод розвязування задачі про використання сировини, задачі про оптимальний раціон харчування, методи розв’язування транспортної задачі, деякі методи теорії ігор, повязані з матричними іграми та прийняттям оптимальних рішень гравцями та ін.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія вибору і прийняття рішень» є формування у майбутніх фахівців повноцінних практичних навичок щодо постановки оптимізаційних задач та методів їх розв’язування. Основними завданнями дисципліни «Теорія вибору і прийняття рішень» є сформувати вміння застосовувати методи лінійного програмування та деякі методи теорії ігор, вміння самостійно ставити та розв’язувати відповідні оптимізаційні задачі за допомогою аналітичних методів, на практиці виробити у студентів навички розв’язування оптимізаційних задач економіко-математичного моделювання з використанням методів лінійного програмування та деяких методів теорії ігор, практичного застосування методів відшукання оптимальних стратегій гравців.

Рекомендована література

  1. Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. Теорія вибору та прийняття рішень. Вид-во Київського ун-ту, 2013, 528 с.
  2. Моклячук М. П. Основи опуклого аналiзу. – Київ, ТВiМС, 2004. –240 с.
  3. Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Прикладна математика», «Інформатика», «Соціальна інформатика». − К.: Абрис, 1999. − 217 с.
  4. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник. − К.: Слово., 2006. − 816с.
  5. Зайченко Ю.П., Шумилова С.А. Исследование операций. Сборник задач.− К.: Вища шк., 1990. − 239с.
  6. Вiтлiнський В.В., Наконечний С.I., Терещенко Т.О. Математичне програмування . – К.: КНЕУ, 2001. – 248с.
  7. Крушевский А. В. Теория игр. – Киев: Вища школа, 1977. – 216 с.
  8. Де Гроот М. Оптимальне статистические решения. – М., Мир, 1974.
  9. Беллман Р. Динамическое программирование.
  10. Дж. Мак Кисни. Введение в теорию игр.- М.: Физматгиз, 1960. — 420 с.

Матеріали

Зразки контрольних робіт можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму