Теорія мартингалів у фінансовій математиці

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Косаревич К. В.МТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832МТС-41Косаревич К. В.

Опис курсу

Метою дисципліни є вивчення теорії мартингалів та основних методів їх застосування у фінансовій математиці. Вивчення сучасної стохастичної фінансової математики є неможливим без володіння основами теорії мартингалів та мартингальними підходами. Дисципліна знайомить студентів із математичними закономiрностями випадкового перебiгу подiй на фiнансовому ринку (фiнансовою стохастикою, випадковими фінансами). Цiни акцiй в кожний момент часу є випадковими величинами, а з перебiгом часу вони, вiдповiдно, стають випадковими процесами. В межах курсу “Теорія мартингалів та її застосування” розглядаються питання, пов’язані з функціонуванням фінансових ринків, купівлею-продажем цінних паперів, обчисленням справедливих цін в умовах, коли зміна цін основних активів відбувається залежно від випадку. Перша частина курсу присвячена поняттям умовного математичного сподівання, мартингалу, їх властивостям та прикладам застосування у теорії ймовірностей, а також одному із застосувань дискретних мартингалів у фінансах – формулі Кокса-Росса-Рубінштейна. Вивчаються основні положення теорії опціонів, мартингальний підхід до аналізу безарбітражності фінансових ринків, визначення хеджуючих стратегій та справедливої ціни платіжних зобов’язань (Європейських опціонів) у CRR- моделі. У другій частині курсу вивчаються елементи стохастичного аналізу (процес Вінера, інтеграл Іто, стохастичні диференціальні рівняння, теорема Гірсанова, матрингальна міра), застосування теорії мартингалів до розрахунків платіжних зобов’язань, мартингальний підхід до визначення справедливої ціни опціонів у моделі Блека-Шоулса.

Рекомендована література

  1. Математика фінансів/ Ю.С. Мішура, Г.М. Шевченко.–2 вид. перероб. і допов. –К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2011.–352 с.
  2. Збірник задач з фінансової математики/ О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко.–К.: Техніка, 2007.–236 с.

Матеріали

Зразок варіанту контрольної роботи можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму