Теорія вибору і прийняття рішень (111 – Математика, магістратура )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Косаревич К. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

«Теорія вибору і прийняття рішень» – дисципліна, що має досить важливе методологічне значення в системі підготовки сучасного спеціаліста в галузі статистики. Засвоєння курсу дає обєктивні, кількісні рекомендації з управління цілеспрямованими діями людини. У ній чітко реалізуються основні ідеї обґрунтування рішень, які приймаються. Актуальність курсу «Теорія вибору і прийняття рішень» зумовлена можливістю застосування теорії до розвязування (з широким використанням ЕОМ) прикладних задач, повязаних з оптимальним плануванням, організацією та управлінням у різноманітних сферах людської діяльності.

Мета дисципліни – оволодіння поняттями, теоретичними положеннями теорії вибору та прийняття рішень, основними сучасними методами застосуваннями цієї теорії. Цілі дисципліни – створення необхідної теоретичної бази для розв’язання практичних задач.

Рекомендована література

1. Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. Теорія вибору та прийняття рішень. Вид-во Київського ун-ту, 2013, 528 с.
2. Моклячук М. П. Основи опуклого аналiзу. – Київ, ТВiМС, 2004. –240 с.
3. Ермольев Ю. М., Ляшко И. И., Михалевич В.С. Математические методы исследования операций. – Киев: Вища школа, 1979. – 312 c.
4. Крушевский А. В. Теория игр. – Киев: Вища школа, 1977. – 216 с.
5. Де Гроот М. Оптимальне статистические решения. – М., Мир, 1974.
6. Беллман Р. Динамическое программирование. Дж. Мак Кисни. Введение в теорию игр.- М.: Физматгиз, 1960. — 420 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Теорія вибору і прийняття рішень»

Завантажити силабус