Статистичні методи ризикового страхування

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Косаревич К. В.МТС-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МТС-61Косаревич К. В.

Опис курсу

Мета клієнта, який укладає договір страхування зі страховою компанією, – уникнути фінансових втрат, пов’язаних із випадковістю настання страхових випадків. До укладання договору страхування клієнт має певний ризик, який може призвести до випадкових фінансових втрат. Купуючи страховий захист, клієнт уникає можливих втрат. При цьому ризик не зникає – його перебирає на себе страхова компанія.

Ймовірність банкрутства становить основний інтерес для страхової компанії. Основна задача її керівників полягає у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії. Дисципліна “Статистичні методи ризикового страхування” присвячена математичним аспектам цієї задачі, що дозволяють кількісно оцінювати фінансові ризики в діяльності страхової компанії.

В межах курсу розглядаються основні статистичні методи теорії ризику в страхуванні: моделі індивідуальних позовів, методи точного та наближеного аналізу сумарного позову в моделях індивідуального колективного ризиків, вивчаються моделі банкрутства (в тому числі динамічна).

Математичною основою дисципліни є теорія ймовірностей та математична статистика.

Рекомендована література

  1. Бондаренко Я.С. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі: навч. посіб. / Я.С. Бондаренко, В.М. Турчин, Є.В. Турчин. – Д.: РВВ ДНУ. – 2010. – 180с.
  2. Бондаренко Я.С. Посібник до вивчення курсу “Теорія ризику в страхуванні” / Я.С. Бондаренко, Є.В. Турчин. – Д.: РВВ ДНУ. – 2009. – 24с.
  3. Фалин Г.И. Теория риска для актуариев в задачах / Г.И. Фалин, А.И. Фалин. – М.: Мир. – 2004. – 240с.
  4. Фалин Г.И. Введение в актуарную математику (математические модели в страховании) : учеб. пособие / Г.И. Фалин, А.И. Фалин. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1994. – 110с.
  5. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании / Г.И. Фалин. – М.: Росс. юрид. издат. дом. – 1994. – 130с.
  6. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем / Г.И. Фалин, А.И. Фалин. – М.: АНКИЛ. – 2002. – 262с.
  7. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Часть 1. Упорядочивание рисков / Е.В. Булинская: Изд-во механико-математического факультета МГУ. –
  8. Мельников А.В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования / А.В. Мельников. – М.: АНКИЛ. –

Матеріали

Зразок білету на іспит можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму