Рекурсивне макроекономічне моделювання (МЕЕ 2)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Оліскевич  М. О.МТЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МТЕМ-11спрофесор Оліскевич  М. О.

Рекомендована література

 1. Romer, D. (2019). Advanced Macroeconomics. The McGraw Hill Companies, Inc., 5th edition, 738 p.
 2. Shone, R. (2003). An Introduction to Economic Dynamics. Cambridge University Press. 224 p.
 3. Wheat, I. David, Oliskevych М., Novik А. (2021). Get Started with Macro Modeling Cavana, R.Y., Dangerfield, B., Pavlov, O.V., Radzicki, M.J., Wheat, I.D. // Feedback Economics. Economic Modeling with System Dynamics. Springer International Publishing. 630 p.
 4. Ljungqvist, L., Sargent, T. (2018). Recursive Macroeconomic Theory. 4th Ed., The MIT Press Cambridge, 1480 p.
 5. Oliskevych, M., Lukianenko, I. (2020). European unemployment nonlinear dynamics over the business cycles: Markov switching approach. Global Business and Economics Review (Scopus). Inderscience Publishers (IEL). Genèva. Vol. 22, Issue 4, pp. 375 – 401.
 6. Oliskevych M. and Lukianenko I. (2018). Asymmetries and Nonlinearities in Socio-Economic Sphere. LAP LAMBERT Academic Publishing, 84 p.
 7. Oliskevych Marianna and Iryna Lukianenko (2017). Labor Market Modeling: Regional Unevenness and Economic. LAP LAMBERT Academic Publishing, 72 p.
 8. Оliskevych М., Tokarchuk V. (2018). Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland. Economic Annals – XXI (Scopus). 169. Issue 1-2. pp. 35–39.
 9. КириличВ.М., Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних проце­сів. Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моде­лі: навч.-метод. посібник. –  Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 144 с.
 10. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с.
 11. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с.

Силабус:

Завантажити силабус