Основи теорії операторів (111 Математика – доктори філософії 2021)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Микитюк Я. В.АС-2
532доцент Микитюк Я. В.АС-3

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416АС-2доцент Микитюк Я. В.
516АС-3доцент Микитюк Я. В.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи теорії операторів” є формування чіткого розуміння переваг операторних методів при розв’язуванні широкого класу прикладних та теоретичних задач.

Рекомендована література

1) Ю.Б..Березанський, Г.Ф. Ус, З.Ф. Шефтель, Функціональний аналіз, Львів, видавець І.Е. Чижиков, 2014.
2) Т.Като, Теорія збурень лінійних операторів,
Вид. “Мир’, Москва, 1972.
3) I. Gohberg, S. Goldberg, M.Kaashoek Classes of linear operators, Vol.1, 1990.
4) I. Gohberg, S. Goldberg, M.Kaashoek Classes of linear operators, Vol. 2, 1993.

Силабус:

Завантажити силабус