Математична економіка (112-Статистика, магістратура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Оліскевич  М. О.МТСМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТСМ-11професор Оліскевич  М. О.

Опис курсу

Мета: надати студентам фундаментальні знання про концепції, методи і
технології дослідження задач мікроекономіки
Цілі: забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та
сформувати вміння застосовувати свої знання для аналізу економічних
явищ

Рекомендована література

1. Keiding, Hans. (2020). Theory of General economic equilibrium. – World
Scientific. – 448 p.
2. Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein. (2020) MODELS IN
MICROECONOMIC THEORY. OpenBook Publishers. – 362 p.
3. Wang, Susheng. (2018). Microeconomic Theory, Springer. – 457 p.
4. Козицький В.А. (2008). Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє
застосування в економічному аналізі. Львів: Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, – 448с.
5. Moore, James. (2007). General equilibrium and welfare economics. Springer, – 600 p.
6. Козицький В.А., Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи
математичної економіки. Теорія споживання. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 264 с.
7. Козицький В.А., Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи
математичної економіки. Теорія фірми. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 323 с.
8. Козицький В.А. Математична теорія кооперативних ігор. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 414 с.
9. Kozytskyy, V., Pabyrivska, N., Beregova, G. (2021). Modeling of Wages
and Prices Behavior: System Dynamic Approach. WSEAS Transsactions
on Computers. 21, pp. 44-50.

Силабус:

Завантажити силабус