Математика для економістів (071 “Облік та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Максимук О. В.
216професор Максимук О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132
232

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Математика для економістів” включає в себе власне вищу математику для економістів та теорію ймовірностей і математичну статистику і вивчається упродовж першого і другого семестрів. Дисципліна є базою для вивчення інших курсів економіко-математичного циклу.

Рекомендована література

Література для вивчення дисципліни

1. Попович В.С., Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник /Попович В. С., Стащук М. Г., Васильків І. М., Верба І. І., Махніцький Р. М., Гануліч В. К., Шкулка С. К. (За заг. ред. д. ф.-м. н., проф. О. В. Максимука) – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 480 с. Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, – 2004. – 464 с.
2.
3. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі : навч. посібник. У 2-х т. – Львів : Євросоціум, 2017. – Т. 1. – 543 с.; Т. 2. – 511 с.
4. Васильченко І. П. Вища математика для економістів. – К.: Кондор, 2012. – 607 с.
5. Грисенко М. В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі. – К.: Либідь, 2007. – 720 с.
6. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика. – К: А.С.К., 2005. – 648 с.
7. Тріщ Б. М. Вища математика для економістів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 552 с.
8. Бобик О. І., Берегова Г. І., Копитко Б. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. К.: – ВД „Професіонал”, 2007. – 560 с.
9. Васильків І. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 188 с.
10. Гнєденко Б. В. Курс теорії ймовірностей: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 464 с.
11. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. У 2-х ч. – Ч. 1. Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 c.

Internet cайти

1. Інтернет-портал для управлінців: http://www.management.com.ua/
2. Освітній портал, присвячений висвітленню освітніх і наукових процесів в Україні: http://www.osvita.org.ua
3. Сайт міжрегіональної Академії управління персоналом: http://www.maup.com.ua/
4. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua
5. Пошуковий сервіс: www.google.com.ua/
6. Державний комітет статистики України – www. ukrstat. gov.ua
7. Кафедра вищої математики механіко-математичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка// Режим доступу:
http://www.franko.lviv.ua/faculty/mechmat/Departments/HighMath/

Силабус:

Завантажити силабус