Макроекономічні моделі (МЕЕ 2)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Оліскевич  М. О.МТЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МТЕМ-11спрофесор Оліскевич  М. О.

Рекомендована література

  1. Mankiw, G. (2018). Macroeconomics. 10th ed. Macmillan Publishing,Inc. 656P.
  2. Манкiв Г. (2000). Макроекономiка. Пер. з англ. С. Панчишин. К. : Основи. 588 с.
  3. Shone, R. (2003). An Introduction to Economic Dynamics. Cambridge University Press. 224 p.
  4. Wheat, I. David, Oliskevych М., Novik А. (2021). Get Started with Macro Modeling / Cavana, R.Y., Dangerfield, B., Pavlov, O.V., Radzicki, M.J., Wheat, I.D. // Feedback Economics. Economic Modeling with System Dynamics. Springer International Publishing. 630 p.
  5. Кирилич В. М., Оліскевич М. О. (2012). Економетричне моделювання макроекономічних процесів. Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моделі: навч.-метод. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 144 с.
  6. Оліскевич М. (2012). Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 96 с. 7. Abel A., Bernanke Ben S. (2005). Macroeconomics. Addison-Wesley Publishing Co., 631 p.
  7. Abel A., Bernanke Ben S. (2005). Macroeconomics. Addison-Wesley Publishing Co., 631 p.

Силабус:

Завантажити силабус