Databases. Data analysis(112-Статистика, магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1148МТС-61Скіра І. В.

Опис курсу

Метою  навчальної дисципліни  «Databases. Data analysis» є викладення основ баз даних на прикладі конкретних  системам керування базами даних (СКБД), організації баз даних, етапів їх проектування.

Цілі дисципліни: вивчення основних моделей  баз даних, принципів побудови та керування даними, набуття студентами навичок роботи з базами даних з СКБД

Рекомендована література

1. Глинський Я. М. Практикум з інформаційних технологій / Я. Глинський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 304 с.

2. Бейли Д. Изучаем SQL / Д. Бейли. − СПб.: Питер, 2011. − 592 с.

3. Васвани Д. MySQL: Использование и администрирование / Д. Васвани. − СПб.: Питер, 2011. − 368 с.