Асимптотичні і ймовірнісні методи в сучасній теорії функцій (111 Математика – доктори філософії 2016)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Скасків О. Б.АС-2
532професор Скасків О. Б.АС-3

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416АС-2професор Скасків О. Б.
516АС-3професор Скасків О. Б.

Опис курсу

Теорія просторів Гарді бере свій початок у 20-х роках XX століття. Дещо пізніше М.Джрбашян та Бергман започаткували основи теорії просторів Бергмана, яка бурхливо розвивається і в наш час. Зокрема, проблема повного опису нулів функцій з просторів Бергмана досі залишається відкритою. Вивчення цих та інших просторів спирається на перехресне застосування методів комплексного і функціонального аналізу

Рекомендована література

1. V. Azarin, Growth theory of subharmonic functions, arXiv 0709.1077v4 [math.CV] 2 Apr 2008, 325 p.
2. О. Скасків, А. Бандура, Асимпттотичні оцінки додатних інтегралів та цілі функції, Львів–Івано-Франківськ, ЛНУ-ІФНТУНГ, 2015, 108 с.
3. Ж.-П. Кахан, Случайные функциональные ряды, М.:~Мир, 1973, 302 с.
4. М.В. Федорюк, Метод перевала, М.: Наука, 1977, 368 с.
5. М.А. Евграфов,  Асимптотические оценки и целые функции, М. : Наука, 1979, 320 с.

Силабус:

Завантажити силабус