Семінар з функціонального аналізу

06.04.2021 | 13:22

У вівторок 13.04.2021  о 15.05 на семінарі з функціонального аналізу відбудеться онлайн виступ Н.С. Сущик на тему:

Некласичніоператори перетворення для операторівШтурма-Ліувілля.

 

Запрошують до участі у семінарі всі охочі. Код доступу вказаний нижче.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb8cb69021f84a6bac34421a97e649e5%40thread.tacv2/1618303439870?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e4852ba9-d3eb-4da7-9e6b-ac3914d9cd72%22%7d

Анотація

Розглядається  оператор Штурма-ЛіувілляT, який діє в гільбертовому просторі , що  породжений певним диференціальним виразом, у якому функція має обмежену варіацію на R. Доповідь стосується оборотності некласичного оператора перетворення для розглянутого оператора Т.