Семінар з функціонального аналізу

23.03.2021 | 13:19

У вівторок 30.03.2021  о 15.05 на семінарі з функціонального аналізу відбудеться онлайн виступ Я.В. Микитюка на тему:

Існуванняоператорів перетворення для оператора Штурма-Ліувілля.

Запрошують до участі у семінарі всі охочі. Код доступу вказаний нижче.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb8cb69021f84a6bac34421a97e649e5%40thread.tacv2/1617091110559?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e4852ba9-d3eb-4da7-9e6b-ac3914d9cd72%22%7d

Анотація

Для оператора  Шредінгера, імпеданс якого є функцією обмеженої варіації, побудовано некласичний оператор перетворення.